facebook-logo  youtube logo  logo-insta  vk logo
logo gmi-ru

e-gov-kz-banner

«Қастеев оқулары-2016»
Жыл сайынғы ғылыми-практикалық конференциясы

ҚР Мемлекеттік өнер музейі
2016 жылдың 13-14 қазаныkasteyev conf 2016«Қастеев оқулары-2016» атты музейдің ғылыми-практикалық конференциясы музей қызметкерлерінің зерттеулері мен ғылыми ізденістерінің нәтижесі, сондай ақ, өнер, музейтану, мәдениеттану және гуманитарлық тәртіптер саласындағы мамандар үшін пікірталас алаңы ретінде музей өміріндегі маңызды ғылыми оқиға болып табылады.
«Қастеев оқулары-2016» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің маңызды 25 жылдығына арналады. Конференция тақырыбы «Тәуелсіздік келбеті. Егемен Қазақстанның өнері». Осыған орай басты тақырыптары Тәуелсіз Қазақстан өнері мен мәдениетіне негізделген ғылыми зерттемелерден тұрады.

Конференцияның мақсаты мен міндеттері

• Музей ісін ғылыми зерделейтін, теориясы мен практикасын және өнертанудың өзекті мәселелерін талқылайтын бірыңғай пікірталас алаңына айналдыру
• Бүгінгі музей қызметін жетілдіру және оңтайландыру тәсілдерін іздестіру
• Гуманитарлық ілімдер саласындағы пәнаралық өзара қарым-қатынасты күшейту және оларды практикалық қызметке қосу
• Мәдени және көркем мұраны зерттеудің және көкейкесті етудің тиімді әдістерін іздестіру

Негізгі мәселелер:
 Көркемдік мұраларды көпшілікке таныту механизмі
 Заманауи көркемдік процестегі стиль тудырушы тенденцияларға талдау
 Қазақстан бейнелеу өнері мен сәндік-қолданбалы өнерінің теориясы мен тарихының проблемалары мен тенденциялары
 Бейнелеу өнері жанрлары дамуының мәдени-әлеуметтік алғышарттары
 Жаһандану процестерінің қазіргі көркемдік ахуалға ықпалы.

Осы іс-шараға қызығушылық танытқандарды шақырамыз. Толығырақ іс-шара бағдарламасын, қатысушылар құрамын тарататын боламыз. Жаңалықтармен құлағдар болыңыздар

БАҒДАРЛАМА
БІРІНШІ КҮН, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

09.00 Қатысушыларды тіркеу

09.30 Конференцияның салтанатты ашылуы

Модератор – Резникова Екатерина Ильинична, Ә. Қастеев атындағы ҚР МӨМ-нің ғылыми хатшысы

Кіріспе сөз – Шалабаева Гулмира Кенжеболатқызы, музей директоры, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, философия ғылымдарының докторы, профессор

Баяндамалар
Сөйлеу регламенті – 15 минут

09.45 Кобжанова Светлана Жумасултановна
Роль искусства в имиджевой политике Независимого Казахстана

10.00 Шевцова Анна Александровна (Москва)
Кочевники: мотив Степи и дороги в творчестве современных казахстанских художников (этнографическое прочтение)

10.15 Соловьева Грета Георгиевна
Современная художественная ситуация и соблазн постмодернизма

10.30 Сейтахметова Наталья Львовна
Эстетизация повседневности в исламской культуре

10.45 Караманова Жибек Саматовна
Актуальные вопросы популяризации художественного наследия

11.00 Презентация 3D-галереи скульптуры из фондов ГМИ РК им. А. Кастеева
Дискуссия

11.15-11.30 Кофе-брейк

11.30 Төлеген Орынбасарұлы (Атырау)
Музей қорына түскен сыйлықтар

11.45 Джадайбаев Амир Жалынович
Исторический жанр в современной живописи Казахстана. Проблемы и тенденции

12.00 Сырлыбаева Галина Николаевна
Конкурс, посвященный 25-летию со дня смерти Амангельды Иманова. Алма-Ата. 1944 год. К 100-летию восстания 1916 года

12.15 Резникова Екатерина Ильинична
Кокпар: авторские интерпретации сюжета в искусстве Казахстана

12.30 Мамытова Самал Мухтарқызы
Қазақстанның жас суретшілер шығармашылығындағы формалық-мазмұндық ізденістер

12.45 Дискуссия

13.00–14.15 Обед

14.15 Нұразхан Еркін Ибраһимұлы
Ә. Қастеев туындыларындағы этнографиялық ерекшеліктер

14.30 Школьная Ирина Арьевна
«Visual Thinking Strategies» («Стратегии Визуального Мышления»). Образовательная технология эстетического развития детей средствами изобразительного искусства в условиях музейной экспозиции и на уроках ИЗО

14.45 Каипова Ботагоз Муттахиденовна (Астана)
Научная популяризация как средство развития исследовательской компетенции в музее

15.00 Галимжановы Асия Саидовна, Саид Эдилевич
Междисциплинарные исследования в изучении памятников наскального искусства Ешкиолмес и Тамгалы и предложения по внедрению их в музейно-экспозиционную практику

15.15 Айдымбаева Акмарал Алтаевна
Музей және мектеп: өзара байланыс

15.30-15.45 Перерыв

16.00 Жумабекова Гулаим Мусагуловна
Қазақстанның қазіргі зергерлік өнерінің дамуы

16.15 Ажарова Нуржамал Бекбосыновна
Золотое шитье Казахстана. Национальное своеобразие, область применения в быту в прошлом, сохранение традиций художественного ремесла в современной жизни

16.45 Баженова Наталия Александровна
Традиции казахского народного ткачества в произведениях современных мастеров гобелена

17.00
Жуваниязова Гульнар Куандыковна
Қазақстан замануаи гобелен өнері – авторлық мәнер, композициялық идея және ондағы мәселелер

17.15
Дискуссия, подведение итогов первого дня

ЕКІНШІ КҮН, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10.00 Оразкулова Калдыкуль
Қазақ ою-өрнегіндегіырғақ пен симметрия

10.15 Труспекова Халима Хамитовна
Виражи времени: постсоветское искусство Казахстана

10.30 Шкляева Светлана Аркадьевна
Метаморфозы в ювелирном творчестве Ильи Казакова

10.45 Батурина Ольга Владимировна
Ангелы с планеты людей Лилии Поздняковой

11.00 Поваляшко Галина Николаевна
Визуальные смыслы городского пейзажа

11.15-11.30 Кофе-брейк

11.45 Галия Темиртон
Музей и наука: к изучению фондовых коллекций (из опыта Центрального государственного музея РК)

12.00 Абильдаева Лаура Оракбаевна
Виртуалды музейлерді қолданысқа енгізу тиімділігі және виртуалды музейлер жүйесінің қалыптасуы

12.15 Досымбетов Нұрлыбек Айдарбекұлы
Тақырыптық көрмелерді құрудың әдіс-тәсілдері (ҚР МОМ іс-тәжірибесі негізінде)

12.30 Мусагалиева Алия Амиржановна
К вопросу атрибуции «Портрета Муромцевой (?)» неизвестного художника XVIII века»

12.45 Танская Оксана Анатольевна
Искусство эстетического инвестирования

13.00–14.15 Обед

14.15 Хожамуратова Алтынжан Сарсембаевна
Деятельность Центрального выставочного зала ГМИ РК им. А.Кастеева.Опыт и перспективы

14.30 Мырзабекова Сандугаш Копбосынкызы
Графикші О. Есенбаев шығармашылығындағы «Кеше, бүгін, ертең...»

14.45 Акбота Алимхожина
Алматы музейлеріндегі реставрациялық істің қалыптасуы (бейнелеу
өнері туындыларын қайта қалпына келтіру)

15.00 Әди Батиза
Ә. Қастеев шығармашылығындағы ұлы тұлғалар бейнесі
15.15 Агелеуова Сулушаш Есенбаевна
Роль СМИ в популяризации историко-культурного наследия (из опыта Центрального государственного музея РК)

15.30-15.45 Перерыв

16.00 Когабаева Асель Маратовна
ҚР МОМ этнографиялық коллекциясының ұлттық сәйкестілікті қалыптастырудағы орны

16.15 Жолдасбаева Дәметер Манасқызы
Суретші Ә.Қастеевтің ҚР МОМ қорындағы марапаттары

16.30 Қалнияз Бақытжан Ізімғалиұлы
Дарынды Верныйлық сәулетші – Поль (Павел) Гурдэ

16.45 Финальная дискуссия
Завершение работы конференции